Oferta

Ważna Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo i drodzy Klienci.

 
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz związanymi z tym wytycznymi rządu dotyczącymi imprez turystycznych informujemy, iż odwołanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii SARS- COV- 2 skutkuje zwrotem całej wpłaconej kwoty w terminie do 180 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji i rozwiązania umowy.
 
Jednocześnie zachęcamy Państwa do przenoszenia swoich rezerwacji na terminy późniejsze w roku bieżącym lub zamiany na Vouchery do wykorzystania w sezonie 2021.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON

Nadmorskie uzdrowisko kilka kroków od morza, dobroczynne właściwości ciechocińskiej solanki czy wyjątkowy mikroklimat beskidzkiej przyrody a także orzeźwiające powietrze polskich gór...

Search